Slogan est
Luba olla parem.

Kampaania tutvustus

Kõik me oleme teinud midagi, mida hiljem kahetseme ja mille heastamiseks otsime võimalust. Kuigi enamus meist saavad ise hakkama, on palju neid, keda minevikuvari jääbki saatma. Seepärast ei taheta endiseid kinnipeetavaid ühiskonnaliikmetena tunnistada. Ent ka neile tuleb anda võimalus, kui nad soovivad oma elu muuta.

Kui soovime, et meie ümber oleksid seaduskuulekad kogukonnaliikmed, tuleb endiseid kinnipeetavaid toetada, et ka nemad suudaksid ühel hetkel iseseisvalt hakkama saada. Mida rohkem me vanglast vabanenuid ühiskonnategevustesse kaasame, palgates neid tööle ja rajades tugikeskusi, seda tugevam on nende eneseusk ja võimekus oma elu muuta. 

Kui lubad endal olla parem, siis luba seda ka teistel. Ära jää minevikku kinni. Kampaania ajal viidi läbi hoiakute eel- ja järeluuring, mille kokkuvõte on siin

Videolood

Aleksandri lugu

Anna lugu

Raimani lugu

Tööandjad