KKK

Kellele on jätkutugi mõeldud?

Jätkutugi on mõeldud vanglast vabanevatele või hiljuti vabanenud inimestele. Seda saavad kasutada nii mehed kui ka naised. Vaata täpsemalt siit.

 

Kas jätkutugi on tasuline või tasuta?

Jätkutugi on tasuta. 

Kui olen tänaseks vabanenud, kuidas saada jätkutoele?

Võta ühendust mõne teenusepakkujaga (vt Kontaktid).

Kui kannan praegu vanglakaristust, kuidas saada jätkutoele?

Selleks tuleb pöörduda vanglas oma inspektor-kontaktisiku poole.

Millal toimub esmakohtumine tugiisikuga?

Kui inimene on jätkutoele võetud, siis toimub kohtumine tugiisikuga üldjuhul ühe kuu jooksul.

Mis juhtub, kui jätkutugi ei sobi või ma ei ole sellega rahul?

Koostöö vabanenuga põhineb vastastikusel kokkuleppel ja usaldusel. Kui vabanenu ei ole kokkuleppega nõus, siis ei pea jätkutuge kasutama.

Kui kaua saab jätkutuge kasutada ja mis saab peale selle lõppu?

Tugiisikuteenuse kestus on kuni 18 kuud, majutusteenust saab kasutada kuni 12 kuud. Kui inimene on jätkutuge kasutanud maksimaalse aja, siis üldjuhul saab ta selleks ajaks iseseisvalt hakkama ega vaja pidevat tuge. Kui peaks tekkima olukord, kus inimene vajab tugiisikult jätkuvat tuge või soovib majutuskeskuses elada kauem, siis on teenusepakkujad valmis teda toetama ka peale jätkutoe maksimaalset kestust. Selle eelduseks on inimese motivatsioon ja tahe elus edasi liikuda. 

asda