Vanglast vabanenule

piltVanglast vabanemine on võimalus alustada uut ja paremat elu. Sageli on see liiga raske, kuna Sul puudub töö ja eluase, lisaks tuleb silmitsi seista võlgadega – korraga on lahendamiseks palju muresid. Sellises olukorras pakub abi jätkutugi.
Vanglast vabanemisel on Sul võimalus saada endale tugiisik. Kui Sul puudub elukoht või Sa ei soovi vabaneda endisesse keskkonda, on võimalus saada eluase majutuskeskuses.

Jätkutoe abil

Leiad tõenäolisemalt töö
Vähemalt 60% inimestest, kes kasutavad jätkutuge, jõuavad tööturule.

Alustad võlgadest vabanemist
Tugiisik aitab Sul leida võlanõustaja, kellega konsultatsioon kokku leppida. Kui elad majutuskeskuses, toimuvad konsultatsioonid võlanõustajaga kohapeal. 

Harjud ja arened järk-järgult
Tähtis on kohaneda ühiskonnaga Sulle sobivas tempos. Jätkutoel arvestatakse Sinu võimaluste, teadmiste ja vajadustega.

Saad jalad alla
Jätkutugi pakub Sulle mitmekülgset abi. Kui Sa võtad selle vastu, siis ühel hetkel avastad, et oled võimeline ise hakkama saama. 

Tugiisikult saad: Abi probleemide märkamisel ja teadvustamisel; Nõu tegevuste planeerimisel; Tuge töö- ja elukoha otsingul; Emotsionaalset tuge; Kasulikke juhiseid ja kontakteMida on vaja: Soovi muuta enda elu; Tahet tuge ja teenust saada; Pidada kinni kokkulepetest; Valmisolekut eesmärgi nimel pingutadaKellele? Tugiisikut on vaja Sulle, kui tunned, et vajad tuge; Majutusteenust on vaja, kui Sul puudub eluase või tahad alustada puhtalt leheltMajutusteenusel saad: Elada kuni 12 kuud; Tuge ja nõustamist; Psühholoogilist tuge; Kohaneda uues keskkonnas ja tutvuda uute inimestega; Omandada tööharjumusi ja õppida uusi oskusi; Kanda hoolt oma tervise eest