Kontaktid

MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut

Tugiisikuteenus
Tel: 5662 7356

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

Tugiisikuteenus
Tel:5306 3893

MTÜ Lootuse küla

Majutusteenus
Tel: 671 6198

MTÜ Samaaria Eesti Misjon

Majutusteenus
Haapsalu
Tel: 5393 2200
Pärnu:
Tel: 504 7145

MTÜ Jõhvi Kristlik Kogudus Uus Põlvkond ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö SA

Majutusteenus
Tel: 5646 5405

MTÜ Valge Eesti ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö SA

Majutusteenus
Tel: 5558 4322

Kontakt