Контакты

НКО Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut

Услуга опорного лица
Тел:5662 7356

НКО Johannes Mihkelsoni Keskus

Услуга опорного лица
Тел:5306 3893

НКО Lootuse Küla

Услуга размещения

Тел: 671 6198

НКО Töömaja

Услуга размещения
Тел: 5566 1624

НКО Jõhvi Kristlik Kogudus Uus Põlvkond

Услуга размещения
Тел: 5646 5405

НКО Valge Eesti

Услуга размещения
Тел: 5558 4322

Kontakt